Tarvitsemasi elinkaariarvioinnit

Kauttamme löydät ammattilaiset auttamaan sinua niin tuotteiden, prosessien, hankkeiden kuin palveluidenkin elinkaariarvioinnissa

Lifecycle assesment

Elinkaariarviointi (LCA)

Elinkaariarviointi (elinkaarilaskenta, elinkaarianalyysi) on metodologia, jolla arvioidaan tuotteen, prosessin tai palvelun ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Tätä elinkaarta kuvataan usein myös käsitteellä “kehdosta hautaan” (Cradle to the Grave), joka tarkoittaa esim. tuotteen kohdalla sitä, että ympäristövaikutukset arvioidaan luonnosta hankittavista materiaaleista aina tuotteen kierrätykseen tai hylkäämiseen saakka.

Mitä elinkaariarvioinnissa käytännössä tarkoittaa?

Tuotteiden, prosessien tai palveluiden elinkaariarvioinneissa on eroavaisuuksia, vaikka periaatteet ja tavoite ovatkin samoja. Elinkaarilaskentaa käytetään erityisesti rakennusten ja erilaisten tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin. Elinkaariarviointi on standardoitu osana ISO 14000 -sarjaa, tarkemmin ISO 14040 ja ISO 14044.

On tärkeää huomata, että kyseessä ei ole vain ilmastoon liittyvät arviot, vaan elinkaaren yhteydessä arvioidaan usein myös vaikutukset luonnonvaroihin, ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Tuotteiden elinkaariarviointi

Tuotteiden elinkaariarvioinnissa (LCA) arvioidaan tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Laskelmien tekemiseksi hankitaan dataa tuotteeseen käytetyistä raaka-aineista ja niiden hankinnasta, kuljetuksista, valmistuksesta ja käytöstä aina tuotteen hävittämiseen tai mahdolliseen kierrättämiseen asti. Tuotteelle tehdyn elinkaariarvion jälkeen on tuotteelle mahdollista vahvistaa ympäristötuoteseloste (EDP, Environmental Product Declaration).

Ympäristötuoteselosteen avulla tuotteen valmistajan on mahdollista todistaa tuotteensa ympäristöystävällisyys, josta on hyötyä monella tapaa. Se voi tuoda säästöjä pitkällä aikavälillä, tuo kilpailuetua vastuullisemmaksi muuttuvilla markkinoilla ja osoittaa tuotteen vastuullisuuden myös muille sidosryhmille.

Rakennusten elinkaariarviointi

Rakennusten elinkaariarvioinnissa (LCA) arvioidaan rakennusten koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Laskelmien tekemiseksi hankitaan dataa raaka-aineiden otosta, rakennustuotteiden valmistamisen raaka-aineista, kuljetuksista, siirroista, itse rakentamistapahtumasta, rakennuksen tulevasta käytöstä, huollosta ja korjauksista sekä rakennuksen lopullisesta käytöstä poistumisesta ja siihen liittyvistä asioista.

Rakennusten elinkaariarviointia voi käyttää hyväkseen erityisesti erilaisten vihreään rakentamiseen liittyvien standardien, kuten LEED ja BREEAM, yhteydessä.

Elinkaariarviointia voi käyttää apuna myös suunnittelussa, jossa sillä on myös suurimmat vaikutukset ympäristöön. Lisäksi arvioinnista on apua päätöksenteossa, kun valitaan vanhan rakennuksen saneraamisen tai purkamisen ja uudisrakentamisen välillä.

Mitä elinkaarianalyysi maksaa?

Elinkaariarvioinnille on käytännössä melkein mahdotonta antaa hintaa ennakkoon, sillä hintaskaala on hyvin laaja, aivan kuten ne tapaukset, joissa elinkaarilaskentaa käytetään.

Kauttamme löydät juuri sinulle sopivat luotettavat asiantuntijat. Tarjouspyynnössä voit yksilöidä tarpeesi, jonka perusteella saat sopivan tarjouksen kerralla useammalta yritykseltä, ja säästät samalla aikaa ja rahaa.

Tai kysy lisää - moro@sustayns.com