Säästöä ja kilpailuetua energiatehokkuudesta

Kauttamme voit tehdä tarjouspyynnön kaikille Motivan suosittelemille asiantuntijayrityksille yhdellä kertaa.

Energy efficiency

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden parantaminen on oleellinen osa kestävää kehitystä ja vastuullisten yritysten toimintaa. Energiatehokkuuden päätavoite on hiilijalanjäljen pienentäminen ja siten ilmastonmuutoksen hillintä. Energiatehokkuuteen pyrkimiselle on myös muita syitä, kuten esim. energiakustannusten alentaminen, resurssitehokkuus ja uusiutuvan energian käytön edistäminen.

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi keinoista, jolla Euroopan Unioni ja sen jäsenvaltiot pyrkivät alentamaan kasvihuonepäästöjä vähintään 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyen on säädetty energiatehokkuusdirektiivi, joka on saatettu voimaan kansallisella energiatehokkuuslailla. EU:n komissio tulee lisäksi esittämään muutoksia direktiiviin kesään 2021 mennessä, jolloin lainsäädäntö oletettavasti kiristyy.

VIISI HYVÄÄ SYYTÄ LIITTYÄ MUKAAN

Energiatehokkuussopimus

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa energiatehokkuussopimuksista, joiden tavoitteena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä parantamaan energiatehokkuutta. Nykyinen, vuodelle 2025 voimassa oleva energiatehokkuussopimus, kattaa teollisuuden, energia-alan, yksityisen palvelualan ja kiinteistöalan. Lisätietoa toimialakohtaisista sopimuksista löydät energiatehokkuussopimukset -sivustolta.

Energiatehokkuus tuo kustannussäästöjä

Mahdollisuus saada jopa 50% tukea kustannuksiin

Viestit sidosryhmille vastuullisuudesta

Mahdollinen kilpailuetu

Helpotusta ympäristöluvituksessa

Suomen valtion omistama Motiva Oy hoitaa energiatehokkuussopimuksiin liittyvät käytännön asiat. Motivalla on merkittävä rooli myös energiakatselmuksien järjestelyissä, jotka kulkevat nimellä Motiva-energiakatselmukset.

Energiakatselmus

Energiakatselmus liittyy oleellisella tavalla energiatehokkuuteen, sillä katselmuksen avulla selvitetään ja analysoidaan tarkastettavan kohteen energian käyttö ja energiansäästöpotentiaali. Tämän lisäksi energiakatselmuksen suorittava taho ehdottaa mahdolliset säästötoimenpiteet ja niiden kannattavuuslaskelmat, toteutuskeinot sekä näiden kokonaisvaikutukset hiilidioksidipäästöihin.

Energiatehokkuustoiminta on kaksiosainen. Suurille yrityksille se on energiatehokkuuslain perusteella pakollista. Pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) se on puolestaan vapaaehtoista, ja siihen on mahdollista saada TEM:in myöntämää tukea. Tukea haetaan Business Finlandin kautta.

50 % tuki pk-yritysten energiatehokkuussopimuksiin liittyviin energiakatselmuksiin

  1. Älä aloita hanketta ennen kuin olet hakenut tukea
  2. Tukea on mahdollista saada aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin
  3. Valitse energiakatselmuksen suorittajaksi Motivan hyväksymä kumppani
Meidän kauttamme saat helposti tarjouksen useammalta Motivan hyväksymältä energiakatselmuksia tekevältä yritykseltä. Samoin voit saada opastusta Business Finlandin tukihakemuksen valmisteluun.

Tai kysy lisää - moro@sustayns.com