Standardoidut päästökompensaatiot

Kauttamme löydät luotettavimmat, standardoituja kompensointeja tarjoavat palveluntarjoajat helposti ja nopeasti.

Carbon offset

Päästökompensaatio

Ensimmäiseksi on syytä todeta, että päästökompensaatio on vasta toissijainen keino taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Yritysten ensisijainen keino on päästöjen vähentäminen ja/tai välttäminen. Hiilijalanjälki tulee myös laskea ennen kuin päästöjä aletaan kompensoimaan.

Päästökompensaatio (hiilikompensaatio) tarkoittaa sitä, että yritys kumoaa aiheuttamansa ilmastohaitan vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaavan määrän jossain toisaalla. Markkinoilla kompensaatioista on käyty kauppaa jo pitkään, ja ne ovat vapaaehtoisten toimien kohdalla painottuneet erityisesti kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien (Gold Standard, Verfied Carbon Standard) mukaisiin hankkeisiin. Viime vuosien ilmastonmuutoskeskustelu on tuonut markkinoille myös paljon muita toimijoita, joista osan hankkeet eivät kestä kriittistä tarkastelua.

NELJÄ HYVÄÄ SYYTÄ

Miksi kompensoida yrityksen päästöjä?

Yrityksen päästökompensaatio liittyy läheisesti yrityksen hiilijalanjälkeen, sillä ilman hiilijalanjäljen laskentaa, ei yritys voi myöskään läpinäkyvästi kompensoida päästöjään. Siksipä syyt päästöjen kompensoimiseen ovat osin samat kuin hiilijalanjäljen laskemiseen.

Hiilineutraalit yritykset voivat saada etua niin julkisissa kuin yksityissäkin hankinnoissa = kilpailuetu

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia yritysten päästöistä, ja he suosivat enenevissä määrin ilmastoystävällisempiä (hiilineutraaleita) yrityksiä

Hiilineutraalius kasvattaa brändin arvoa

Ympäristöystävällisyys vaikuttaa positiivisesti yrityksen arvoon ja mahdollistaa edullisemman rahoituksen

Miten valitsen kompensaatiohankkeen?

Kompensaatiohankkeet eivät usein vaikuta ainoastaan ilmastonmuutokseen, vaan niillä voi olla lisäksi muita merkittäviä vaikutuksia. Useimmiten nämä vaikutukset ovat positiivisia, ja ne voivat kohdistua luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin tai vaikkapa työllisyyteen. Vaikutukset voivat olla myös negatiivisia, joten tämäkin puoltaa valitsemaan sellaisia yhteistyökumppaneita, joiden kompensaatiohankkeet ovat verifioituja hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

Ensimmäiseksi on siis syytä varmistaa, että päästökompensaatiossa käytettävä hanke on joko WWF:n Gold Standardin tai Verfied Carbon Standardin hyväksymä. Toiseksi valitsemastasi hankkeesta kannattaa hakea lisätietoa myös muualta verkosta. Näin voit pyrkiä varmistamaan, että hanke on juuri sitä mitä lupaakin.

Helpoin ja luotettavin tapa kompensoida on antaa tämä asiantuntijan tehtäväksi. Tämä voi ostaa tarvittavan määrän kompensaatioita ja huolehtia siihen liittyvästä prosessista, kuten esim. kompensaation kohdentamisesta ostajan nimiin. Meidän kauttamme voit pyytää tarjouksen useammalta toimijalta. Olemme varmistaneet puolestasi, että kumppanimme tarjoavat vain standardoituja ja verifioituja hankkeita.

Käyttääkö kotimaisia vai ulkomaisia kompensaatiohankkeita?

Viime vuosina on markkinoille tullut useampiakin kotimaisia kompensaatiohankkeita. Metsityksen lisäksi hankkeissa pyritään pidentämään metsien kasvuaikaa, parantamaan kasvua lannoittamalla tai lisäämään maatalousmaan hiilisidontaa.

Ongelma kotimaisten hankkeiden kohdalla on se, että niistä on vielä mahdotonta tietää, kuinka tehokkaita keinoja ne oikeastaan ovat. Tämä johtuu siitä, että ne eivät ole Gold Standardin tai Verified Carbon Standardin hyväksymiä, eikä toisaalta Suomessa ole kompensaatiohankkeita koskevaa yhtenäistä lainsäädäntöä tai ohjeistusta. Tästä syystä näihin on syytä suhtautua ainakin toistaiseksi varauksin tai tehdä ainakin riittävä taustatyö ennen kuin valitsee kotimaisen kompensaatiohankkeen.

Lisäksi on syytä pitää mielessä, että hiilijalanjäljelle ei voida laskea absoluuttisesti oikeaa arvoa. Arvo voi heitellä esim. laskutavasta, laskijasta ja käytetyistä päästökertoimista johtuen. Jo tämänkin johdosta kannattaa laskennassa käyttää asiantuntijaa, sillä he tietävät käyttökelpoisimmat päästökertoimet ja laskutavat (GHG-protokolla), ja takaavat tuloksen oikeellisuuden ammattitaidollaan.

Suosittelemme, että käytät kahden yllä mainitun standardin alaisia kompensaatiohankkeita tai valitset sellaisen asiantuntijan, joka tarjoaa tällaisia.

Kauttamme löydät juuri sinulle sopivat luotettavat asiantuntijat. Tarjouspyynnössä voit yksilöidä tarpeesi, jonka perusteella saat sopivan tarjouksen kerralla useammalta yritykseltä, ja säästät samalla aikaa ja rahaa. Halutessasi he voivat auttaa myös kotimaisten hankkeiden tukemisessa.

Lisäksi on syytä pitää mielessä, että hiilijalanjäljelle ei voida laskea absoluuttisesti oikeaa arvoa. Arvo voi heitellä esim. laskutavasta, laskijasta ja käytetyistä päästökertoimista johtuen. Jo tämänkin johdosta kannattaa laskennassa käyttää asiantuntijaa, sillä he tietävät käyttökelpoisimmat päästökertoimet ja laskutavat (GHG-protokolla), ja takaavat tuloksen oikeellisuuden ammattitaidollaan.

Mitä päästökompensaatio maksaa?

Jos yrityksen päästöjä ei ole saatu vähennettyä ja / tai vältettyä niin viimesijaisena keinona on päästöjen kompensointi. Kustannukset riippuvat yrityksen toimialasta, koosta, sijainnista ja useasta muusta tekijästä. Keskimäärin kustannus on yleensä n. 15-30€ / tCO2ekv.

Esim. keskikokoisen toimiston vuosittainen päästökompensaatio on n. 100 – 150€.

Päästökompensaation vuosittaiset kustannukset eivät ole useinkaan kovin suuret. Ongelma lieneekin usein siinä, että hiilijalanjälkeen ja kompensaatioon liittyvän informaation hankkiminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Tämän jälkeen aikaa vaatii oikean yhteistyökumppanin löytäminen. Kauttamme löydät juuri sinulle sopivat asiantuntijat, sillä tarjouspyynnössäsi voit yksilöidä tarpeesi, jonka perusteella saat sinulle sopivan tarjouksen useammalta luotettavalta asiantuntijalta.

Tai kysy lisää - moro@sustayns.com