Luotettavimmat palveluntarjoajat

Anna ammattilaisen laskea hiilijalanjälkesi. Kauttamme löydät luotettavimmat palveluntarjoajat helposti ja nopeasti.

Carbon emissions

Hiilijalanjälki - mitä se tarkoittaa?

Hiilijalanjälki kuvaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun suoraan tai epäsuorasti synnyttämien kasvihuonekaasujen (GHG) määrää. Kasvihuonekaasuihin luetaan hiilidioksidipäästöjen lisäksi viisi muuta Kioton sopimuksessa lueteltua kaasua, jotka myös aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Tämän johdosta hiilijalanjälki ilmoitetaankin usein hiilidioksidiekvivalenttina (CO2ekv) eikä pelkkänä hiilidioksidipäästönä.

Yritysten kasvihuonepäästöjen yhteydessä puhutaan enenevissä määrin myös Science Based Target -aloitteesta. Aloite kannustaa yrityksiä asettamaan itselleen tieteeseen perustuvia tavoitteita vähähiilisyyteen siirryttäessä. Aloitteeseen liittyneet yritykset tavoittelevat vähintään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia ilmastotavoitteita (rajoittaa lämpötilan nousu kahteen asteeseen), ja osa yrityksistä pyrkii rajoittamaan omia päästöjään niin, että lämpötilan nousu rajoittuisi 1.5 asteeseen.

Carbon footprint scope 1

Scope 1 päästöt tarkoittavat yrityksen suoria päästöjä, kuten esim: oma energiantuotanto, valmistuksesta ja tuotantoprosesseista syntyneet päästöt, jäähdytysaineiden käyttöön liittyvät päästöt ja omien ajoneuvojen käyttö.

Carbon footprint scope 2

Scope 2 päästöt puolestaan tarkoittavat yrityksen toiminnassa syntyneitä epäsuoria päästöjä, jotka ovat yhdistettävissä yrityksen tekemiin suoriin sähkön, lämmön tai höyryn ostoihin.

Carbon footprint scope 3

Scope 3 päästöihin luetaan yrityksen epäsuorat päästöt. Näitä ovat esim. ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät päästöt, liike- ja työntekijöiden matkat, jätehuolto, veden käyttö ja logistiikka. Scope 3 jakautuu kokonaisuudessaan 15 kategoriaan.

KUUSI HYVÄÄ SYYTÄ

Miksi laskea yrityksen hiilijalanjälki?

Yrityksen hiilijalanjälki lasketaan laskemalla yhteen yrityksen suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Laskennassa käytetään yleensä Greenhouse Gas (GHG) Protocol -menetelmää, joka jakaa päästöt suoriin ja epäsuoriin päästöihin. GHG-protokolla jakaa nämä edelleen Scope-termin avulla kolmeen luokkaan.

Hiilijalanjäljen tehokas ja todistettava vähentäminen ei ole mahdollista ilman, että selvitetään mistä ja minkä verran päästöjä tulee

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia yritysten päästöistä, ja he suosivat enenevissä määrin ilmastoystävällisempiä yrityksiä

Myös muut sidosryhmät (henkilöstö, viranomaiset, media) suhtautuvat usein positiivisemmin ympäristöystävällisiin yrityksiin

Ympäristöystävällisyys vaikuttaa positiivisesti yrityksen arvoon ja mahdollistaa edullisemman rahoituksen

Todennettuja laskelmia voi käyttää hyväkseen viestinnässä ja markkinoinnissa ilman suurta pelkoa viherpesusyytöksistä

Ne päästöt, joita ei voi vähentää, on mahdollista laskennan jälkeen kompensoida. Näin yrityksestä voi tulla hiilineutraali

VIISI HYVÄÄ SYYTÄ

Miksi laskea tuotteen hiilijalanjälki?

Tuotteen hiilijalanjälki tarkoittaa sitä kasvihuonepäästöjen määrää (CO2ekv), joka syntyy tuotteen elinkaaren aikana. Hiilijalanjälkeen lasketaan mukaan mm. tuotteen valmistuksesta, jakelusta, käytöstä ja jätteen määrästä aiheutuneet kasvihuonepäästöt, samoin mahdollisesta kierrätyksestä johtuvat positiiviset vaikutukset.

Mahdollisuus säästöihin

Tietoa voi käyttää riskien hallintaan

Brändin arvo kasvaa

Tietoa voi käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa myynnin kasvattamiseksi

Auttaa mahdollisesti työntekijöitä, alihankkijoita ja asiakkaita vähentämään päästöjä entisestään

Miten hiilijalanjälki lasketaan?

Laskeako itse?

Hiilijalanjäljen laskeminen on monivaiheinen prosessi. Se pitää sisällään laskentametodin valinnan, laskennan rajojen määrittämisen, datan keräämisen ja laskelmien tekemisen.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sivuilta löytyy erinomainen excel-pohjainen laskuri ja ohjeistus yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Y-HIILARI nimiseen laskuriin ja laskemiseen liittyvään ohjeistukseen voit tutustua tarkemmin täällä.

Vai käyttää asiantuntijaa?

Hiilijalanjäljen laskeminen on nopeinta ja kustannustehokkainta ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Hiilijalanjälkiä ammatikseen laskevat asiantuntijat osaavat:

Kysyä tarvittavat kysymykset

Etsiä puuttuvat tiedot

Tehdä lopulliset laskelmat

Antaa suositukset jatkosta

Lisäksi on syytä pitää mielessä, että hiilijalanjäljelle ei voida laskea absoluuttisesti oikeaa arvoa. Arvo voi heitellä esim. laskutavasta, laskijasta ja käytetyistä päästökertoimista johtuen. Jo tämänkin johdosta kannattaa laskennassa käyttää asiantuntijaa, sillä he tietävät käyttökelpoisimmat päästökertoimet ja laskutavat (GHG-protokolla), ja takaavat tuloksen oikeellisuuden ammattitaidollaan.

Mitä hiilijalanjäljen laskenta maksaa?

Hiilijalanjäljen laskenta on yrityksestä ja sen tuotteista riippuvainen prosessi, joten tarkkaa hintaa on mahdoton antaa. Hinta riippuu yrityksen koosta, tuotteen tyypistä ja monesta muusta asiasta.

Tuotteiden hiilijalanjäljen laskentojen hinnat alkavat usein muutamasta tuhannesta eurosta. Yritysten hiilijalanjäljen laskeminen maksaa puolestaan helposti useita tuhansia.

Parhaan tarjouksen juuri sinulle saat pyytämällä tarjouksen kerralla useammalta asiantuntijalta. Se tapahtuu helpoiten meidän kauttamme. Samalla voit olla varma siitä, että asiantuntija varmasti osaa asiansa, sillä olemme käyneet jokaisen asiantuntijayrityksen erikseen läpi.

Tai kysy lisää - moro@sustayns.com